Archivplansuche

 • 1 Stadsarchief Almere (1975 (c)-)
  • 201 archieven
   • 2011 gemeentelijke archieven
    • NL-AlrSA-CGA-1 Archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder Almere, (1968) 1974-1983 (01-01-1968-31-12-1983)
    • NL-AlrSA-CGA-2 Archief van de gemeente Almere, 1984-1989 (1984-1989)
     • -1.71 Belasting
     • -1.73 Volkshuisvesting
     • -1.75 Openbare Orde
     • -1.77 Openbare Gezondheid
     • -1.78 Openbare Veiligheid
     • -1.79 Waterstaat
     • -1.81 Verkeer en Vervoer
     • -1.82 Economische Aangelegenheden
     • -1.83 Arbeid
     • -1.84 Maatschappelijke Zorg
     • -1.85 Onderwijs, Cultuur
     • -1.88 Ontwikkelingssamenwerking
     • -2.07.1 Instelling, Ontwikkeling, Opheffing
     • -2.07.2 Betrekkingen tot andere lichamen
     • -2.07.3 Economie en rechtspositie
     • -2.07.5 Lichamen, organen, instellingen en functionarissen
      • 1 Gemeenteraad
       • 1 Verkiezingen
       • 2 Agenda's, besluiten en notulen
       • 3 Uitvoering
      • 2 Commissies
      • 3 College van Burgemeester en Wethouders
      • 4 Burgemeester
     • -2.07.7 Beleidsbepaling
     • -2.07.8 Subsidie
     • -2.08 Personeel
    • NL-AlrSA-CGA-3 Archief van de gemeente Almere, 1990-1994 (1990-1994)
   • 2012 bijzondere bestanden van de Gemeente Almere
   • 2013 niet-gemeentelijke archieven
  • 202 collecties


Startseite|Anmelden|nl en
Online Recherchen in den Archivbeständen