NL-AlrSA-CPA-8 Persoonlijk archief van N.P. van Duijn, 1977-2004 (archiefvormer)

Archivplan-Kontext


Angaben zur Identifikation

Signatur:NL-AlrSA-CPA-8
Titel:Persoonlijk archief van N.P. van Duijn
Entstehungszeitraum:1977 - 2004
Stufe:archiefvormer

Angaben zum Umfang

Umfang:Het archief meet na inventarisatie 12 cm (1 archiefdoos) en omvat 25 archiefbestanddelen.
Laufmeter:0,12

Angaben zum Kontext

Aktenbildner-/Provenienzname:N.P. van Duijn
Verwaltungsgeschichte:De heer N.P. (Nico) van Duijn vestigde zich in 1977 als eerste huisarts in Almere, met als opdracht een gezondheidscentrum en de rest van de gezond­heids­zorg mede op te bouwen. In 1977 was hij medeoprichter en daarna voorzitter Raad van Overleg, een informele wijkraad bij gebrek aan vertegenwoordigende democratische organen. Men wilde inspraak hebben op alle ontwikkelingen in de gemeente en omdat Almere officieel als gemeente nog niet bestond was dit niet anders mogelijk. In 1977 ontstond, op instigatie van de landdrost Lammers de 'Adviescommissie Almere (ACA)'. Deze nam de functie van de Raad Van Overleg over. De Raad Van Overleg bleef nog enige tijd bestaan maar is in 1978 toch opgeheven. In 1978 was van Duijn vervolgens een van de oprichters van de afdeling Almere van de PvdA. Tijdens de zogeheten Spaanplaataffaire Almere-Haven vertolkte hij verschillende rollen waaronder huisarts & pleitbezorger van patiënten met klachten, expert formaldehyde/spaanplaat, bemiddelaar tussen woningcorporatie en bewoners en onderzoeker samen met GGD. Sinds 2002 is hij weer politiek actief als gemeenteraadslid van de partij 'Leefbaar Almere'.
Übernahmequelle:De stukken zijn op 11 juli 2004 ter schenking aangeboden aan het Stadsarchief Almere.

Angaben zu Inhalt und Struktur

Ordnung und Klassifikation:Het archief is na ontvangst op de volgende wijze ingedeeld:
- Raad van Overleg
- Adviescommissie Almere
- Bijzondere onderwerpen
- Politieke partijen
- Notities
- Documentatie

Angaben zur Benutzung

Zugangsbestimmungen:Er zijn geen beperkende bepalingen van toepassing; het archief is volledig openbaar.
Sprache:Nederlands
Physische Beschaffenheit:Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Toegangen

Findhilfsmittel:inventaris (J.A.A.M.Galiart)

Angaben zu verwandtem Material

Verwandtes Material:Archief van de Partij van de Arbeid afdeling Almere 1977-1989 (NL-AlrSA-CPA-15)
Archief van de Archief van de Algemene Partij Almere 1977-1980 (NL-AlrSA-CPA-11)

Weitere Bemerkungen

Bemerkungen:Bij het gebruik van bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
- VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, Persoonlijk archief van N. van Duijn (NL-AlrSA-CPA-8), inv. nr. …
- VERKORT: SA Almere, Archief N. van Duijn (CPA-8), inv. nr. …

Archiv-interne Angaben

Bearbeitungsperiode:2005
 

Dateien

Dateien:
 

Benutzung

Erforderliche Bewilligung:None
Physische Benützbarkeit:Without limits
Zugänglichkeit:Public
 

URL für diese Verz.-Einheit

URL: http://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1477718
 
 

Startseite|Anmelden|nl en
Online Recherchen in den Archivbeständen