Archive plan search

 • 1 Stadsarchief Almere (1975 (c)-)
  • 201 archieven
   • 2011 gemeentelijke archieven
    • NL-AlrSA-CGA-1 Archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder Almere, (1968) 1974-1983 (01-01-1968-31-12-1983)
     • -1.71 Belasting
     • -1.75 Openbare Orde
     • -1.76 Openbare Zedelijkheid
     • -1.77 Openbare Gezondheid
     • -1.78 Openbare Veiligheid
     • -1.79 Waterstaat
     • -1.81 Verkeer en Vervoer
     • -1.82 Economische Aangelegenheden
      • Industrieterreinen
      • Vestiging bedrijven
      • Samenwerking
      • Markten
      • Stadsverwarming
       • Voorbereiding
        • CGA-1.2440 Commissie Overleg Stadsverwarming Almere. Eindrapport De aanleg van stadsverwarming in Almere + samenvattingen. (01-01-1977-31-12-1977)
        • CGA-1.614 Commissie Overleg Stadsverwarming almere. Instelling, samenstelling en vergaderingen. (01-01-1977-31-12-1978)
        • CGA-1.2592 Diverse rapporten met betrekking tot de aanleg van stadsverwarming in Almere Stad. (01-01-1977-31-12-1978)
        • CGA-1.2618 Voorbereiding stadsverwarming Almere. (01-01-1977-31-12-1980)
        • CGA-1.2401 Samenstelling en verslagen Voorbereidingscommissie Stadsverwarming Almere (vanaf 1979 Financiele Commissie van de N.V. M... (01-01-1978-31-12-1979)
       • Organisatie
       • Vergaderingen bestuur
       • Samenwerking
       • Financiën
       • Realisatie en uitvoering
     • -1.83 Arbeid
     • -1.84 Maatschappelijke Zorg
     • -1.85 Onderwijs. Cultuur, Welzijn
     • -1.87 Landsverdediging
     • -2.07.1 Instelling, Ontwikkeling, Opheffing
     • -2.07.2 Betrekkingen tot andere lichamen
     • -2.07.3 Economie en rechtspositie
     • -2.07.5 Lichamen, organen, instellingen en functionarissen
     • -2.07.6 Plichten en bevoegdheden
     • -2.07.7 Beleidsbepaling
     • -2.07.8 Subsidie
     • -2.08 Personeel
     • -3.07 Overige overheidsorganen - Provincie Flevoland
     • -4.07 Overige overheidsorganen - Rijkspolitie te Water
    • NL-AlrSA-CGA-2 Archief van de gemeente Almere, 1984-1989 (1984-1989)
    • NL-AlrSA-CGA-3 Archief van de gemeente Almere, 1990-1994 (1990-1994)
    • NL-AlrSA-CGA-5 Bouwvergunningenarchief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (OL ZIJP) (1963-1983)
    • NL-AlrSA-CGA-6 Bouwvergunningenarchief van de gemeente Almere 1984-1993 (1984-1993)
    • NL-AlrSA-CGA-9 Bouwdossiers Gemeente Almere (1994-1998)
   • 2012 bijzondere bestanden van de Gemeente Almere
   • 2013 niet-gemeentelijke archieven
  • 202 collecties


Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™