Archive plan search

 • 1 Stadsarchief Almere (1975 (c)-)
  • 201 archieven
  • 202 collecties
   • 2021 bibliotheekcollectie
    • 2021-BI Gerubriceerde bibliotheekcollectie
     • 1 Algemeen
     • 2 Bestuur, organisaties, overheidspersoneel en politieke partijen
     • 3 Personen, bevolking en evenementen, gebeurtenissen
     • 4 Justitie, Openbare Orde en Veiligheid
     • 5 Ruimtelijke Ordening
     • 6 Arbeid en Economie
     • 7 Natuur en Milieu
      • 7.1 Algemeen
       • 7.1.1 Floriade
        • 7.1.1-01-A Floriade Almere 2022 : Growing green cities : a call to action (03-07-2012)
        • 7.1.1-01-B Growing green cities : Floriade Almere 2022 : samenvatting bidbook (03-07-2012)
        • 7.1.1-01-C Growing Green Cities Floriade Almere 2022 (2013)
        • 7.1.1-01-D Growing green cities : Floriade Almere 2022 : nadere toelichting bidbook (2012.08.28)
        • 7.1.1-02 Floriade 2022 : economisch programma Growing Green City 203-2022 Gemeente Almere (2013.06)
        • 7.1.1-03-A Proven Business : global solutions for global food & agricultural challenges (2013)
        • 7.1.1-03-B Proven Business : global solutions for global food & agricultural challenges : samenvatting (2013)
        • 7.1.1-04 Almere Green City Floriade 2012-2022 (2012.12.01)
        • 7.1.1-05 Green City Almere Floriade 2022 (2012 (ca.))
        • 7.1.1-06 Verkenning marktparticipatie gebiedsontwikkeling Floriade Almere : concept (2015.01)
        • 7.1.1-07 Startdocumentjeugdfloriade 12 juni 2013 (2013.06)
        • 7.1.1-08 Voorstel voor Growing Green Citizens : kansen in Meedoen voor Floriade2022 (2014.02.13)
        • 7.1.1-09 Floriade het netwerkevent in gebiedsontwikkeling : onderzoek naar kansen en bedreigingen van participerende actoren in e... (2013.06.18)
        • 7.1.1-10 Growing Green Cities Floriade Almere 2022 : Gooi en Vechtstreek 'Park van de Toekomst' : verkennend basisdocument van de... (2014.01)
        • 7.1.1-11 Go Greener Floriade Almere 2022 : masterplan (2015.05.07)
        • 7.1.1-12 Verkenningsrapport Floriade 2022 (2014.05.01)
        • 7.1.1-13-A Brainstormmarathon : Floriade 2022 : resulaten brainstormmarathon, gehouden te Almere van 18 tot 20 december 2014 (2015.02)
        • 7.1.1-13-B Brainstormmarathon : Floriade 2022 : bijlage bij: Resulaten Brainstormmarathon : alle ingebrachte ideeën (2015.02)
        • 7.1.1-14 Expo 2022 Floriade Almere (2018.01)
        • 7.1.1-15 Growing green Almere : 50 spelddragers over hun bijdrage (2017.07)
        • 7.1.1-16 Floriade Almere 2022 # celebrategreen (2019)
        • 7.1.1-17 Floriade special (2019.05.21)
        • 7.1.1-18 Zie nu Floriade Expo 2022 groeien! (2020)
        • 7.1.1-19 Expo 2022 Floriade Almere
        • 7.1.1-20 Floriade Almere 2022 Economische Effectverkenning (2011.10.05)
        • 7.1.1-21 Floriade Festival : programmaboekje 15&16 juli (2018 (ca.))
        • 7.1.1-22 De groene Stad : kandidaten voor Floriade 2022 presenteren hun plannen en visie (2012 (ca.))
        • 7.1.1-23 Gestapeld Landschap : de meervoudige betekenis van de Almeerse Floriade-lokatie (2015)
        • 7.1.1-24 Programmaboekje Floriadejaar april (2022.03)
       • 7.1-01-(1979) Koolzaad in Flevoland : koolzaadroute 1979 (1979)
       • 7.1-01-(1980) Koolzaad in Flevoland : koolzaadroute 1980 (1980)
       • 7.1-01-(1981) Flevoland : landbouw in het groot : koolzaadroute en graanoogst 1981 (1981)
       • 7.1-01-(1982) Flevoland : landbouw in het groot : koolzaadroute en graanoogst 1982 (1982)
       • 7.1-01-(1983) Flevoland : landbouw in het groot : koolzaadroute en graanoogst (1983 (c))
       • 7.1-01-(1983) L'agriculture a grand echelle : colza route et recolte cereals (1983 (c))
       • 7.1-01-(1984) Flevoland : landbouw in het groot : koolzaadroute en graanoogst (1984)
       • 7.1-02 Landschapsverordening Flevoland 2004 (01-02-2005)
       • 7.1-03 Rapport : Landschapsbeleidsplan Zuidelijk Flevoland : projectnummer 50221 (12-1992)
       • 7.1-04 Van Zee tot Land : rapporten en mededelingen inzake de droogmaking, ontginning en sociaal-economische opbouw der IJsselm... (1953)
       • 7.1-05 Natuur in het natte hart : een verkenning van de kansen voor natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied (05-2006)
       • 7.1-06 Het Nederlandse Landschap (1977)
       • 7.1-07 Natuur en landschap in Flevoland : een ruimtelijke visie (1991)
       • 7.1-08 Uitwerking ecologische basisstructuur (EBS) Zuidelijk Flevoland (02-1995)
       • 7.1-09-A Koolzaad 1989 : koolzaad, raps, colza, le colza (1989)
       • 7.1-09-B Koolzaad - raps - colza - le colza 1990 (1990)
       • 7.1-10 VBIJ 1972-2002 : Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer : dertig jaar pal voor een zee van ruimte (2002)
       • 7.1-11 Van Noorderzon naar Meers : 15 jaar Nationaal Groenfonds (12-2009)
       • 7.1-12-(1994) Natuur en Milieucentrum : het Eksternest : jaar programma 94-95 (1994)
       • 7.1-12-(1996) Jaarprogramma 1996-1997 : Natuur- en milieucentrum Het Eksternest : Primair onderwijs (04-1996)
       • 7.1-12-(2005) Natuur en Milieucentrum : het Eksternest : jaar programma 2005-2006 (05-2005)
       • 7.1-12-(2006) Natuur en Milieucentrum : het Eksternest : jaar programma 2006-2007 (2006.05)
       • 7.1-12-(2007) Natuur en Milieucentrum : het Eksternest : jaar programma 2007-2008 (2007.05)
       • 7.1-12-(2008) Natuur en Milieucentrum : het Eksternest : jaar programma 2008-2009 (2008.05)
       • 7.1-12-(2009) Natuur en Milieucentrum : het Eksternest : jaar programma 2009-2010 (2009.05)
       • 7.1-12-(2010) Natuur en Milieucentrum : Stad en Natuur : jaar programma 2010-2011 (2010.05)
       • 7.1-12-(2011) Natuur en Milieucentrum : Stad en Natuur : jaar programma 2011-2012 (2011.05)
       • 7.1-13 Stadslandgoed de Kemphaan : met 10 tips om het landgoed te ontdekken (05-2005)
       • 7.1-14 Markermeer IJmeer; LelyNatuur en Waterpark (12-2008)
       • 7.1-15 Groen : Themanummer Almere (11-2010)
       • 7.1-16 Mensenwensen in blauwgroen Almere : programma Almere Blauwgroene Stad (12-2005)
       • 7.1-17 Flevoland 2026 : een uitgave ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Natuur en Milieu Flevoland (2007)
       • 7.1-18 Gids voor milieu, natuur en landschap in Flevoland (01-1992)
       • 7.1-19 Natuurterreinen in Flevoland (1979)
       • 7.1-20 De Kemphaan : Evenementen/Cursussen 1991 (1991)
       • 7.1-21 Stadslandgoed De Kemphaan : Het groene hart van Almere (2001 (ca.))
       • 7.1-22 De inrichting van het landelijk gebied : Scheiding of verweving van functies? (13-05-1993)
       • 7.1-23 Eksternest, Natuur- en milieucentrum (06-09-1995)
       • 7.1-24 Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders
       • 7.1-25 Kennis- en Natuureducatiecentrum : concept voor een interactief kenniscentrum in Almere : het Pandahuis (08-1999)
       • 7.1-26 Stichting 'Het Pandahuis' : eindrapportage van het project de natuur als naaste buur (2001)
       • 7.1-27 De Kemphaan : ideeënpark voor teelt en verwerking van groente, fruit, kruiden en siergewassen (1987)
       • 7.1-28 De Wateren van de Lage Landen : boeiende tochten in de natte natuur; Natuur- en recreatiegids voor de wateren van de lag... (1989)
       • 7.1-29 Op de bodem van de Zuiderzee ; natuurleven in Flevoland (10-1981)
       • 7.1-30-A Buitencentrum De Kemphaan (1982 (ca.))
       • 7.1-30-B Buitencentrum De Kemphaan (1982)
       • 7.1-30-C Buitencentrum De Kemphaan (1984 (ca.))
       • 7.1-31 Wegwijzer : buitencentrum De Kemphaan (1982-1986)
       • 7.1-32 Groene Gids Flevoland : veelzijdige wegwijzer voor natuur en landschap (1987)
       • 7.1-33 Flevoland : nature-reserves (1980-1985)
       • 7.1-34-(1973) Flevoland : koolzaad : landaanwinning en koolzaad (1973)
       • 7.1-34-(1977) Flevoland : koolzaad : landaanwinning en koolzaad (1977)
       • 7.1-35 De Markerwaard van de kaart (1980)
       • 7.1-36 Flevoland, verrassend natuurlijk : handboek van Het Flevo-landschap (2006)
       • 7.1-37 Natuurlijk Flevoland (1994.11)
       • 7.1-38 Koolzaad 88 (1988)
       • 7.1-39 Kleur aan groen monitor 2017 ; hoe vergaat het initiatiefnemers in het groen van Almere? (2018.04)
       • 7.1-40-1990 Natuur informatiecentrum De Trekvogel (1990 (ca.))
       • 7.1-40-1987 Natuur informatiecentrum in Flevoland De Trekvogel (1987)
       • 7.1-41-(1990) De Kemphaan : landelijk voorlichtingscentrum voor het volkstuinieren (1990.01)
       • 7.1-41-(1988) De Kemphaan : landelijk voorlichtingscentrum voor het volkstuinieren (1988.03)
       • 7.1-42 Natuur door snelweg A27 (1999.12)
       • 7.1-43 Planner groenblauwe zone Oostvaarderswold Provincie Flevoland (2009.01)
       • 7.1-44 Structuurvisie Oostvaarderswold (2009.10.08)
       • 7.1-45 Voorstudie Alternativen Inrichting OostvaardersWold (2008.06.04)
       • 7.1-46 Plan van aanpak Gebiedsontwikkeling OostvaardersWold Planvormingsfase (2007.10.17)
       • 7.1-47 Samenvattende notitie over de onderzoeken in het OostvaardersWold (2007.12.06)
       • 7.1-48 Kamphaan Weer lekker de beest uithangen (2019 (ca.))
       • 7.1-49-A Stichting Flevolandschap (-1992)
       • 7.1-49-B Landschap in beweging (-1992)
       • 7.1-49-C Vrije baan voor de natuur (-1992)
      • 7.2 Natuur, natuurgebieden, groenvoorzieningen
      • 7.3 Milieu, omgeving en openbare ruimte
      • 7.4 Waterhuishouding / watermanagement
     • 8 Maatschappelijke- en Gezondheidszorg
     • 9 Kunst en Cultuur, Cultureel Erfgoed, Architectuur
     • 10 Onderwijs en Wetenschap
     • 11 Sport en Recreatie
     • 12 Religie en Levensbeschouwing
     • 13 Overig
    • 90 Bijzondere bibliotheekcollecties
   • 2022 fotocollectie
   • 2023 audiovisueel materiaal
   • 2024 objecten
   • 2099 losse bijzondere documenten en affiches


Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™