Archive plan search

 • 1 Stadsarchief Almere (1975 (c)-)
  • 201 archieven
   • 2011 gemeentelijke archieven
    • NL-AlrSA-CGA-1 Archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder Almere, (1968) 1974-1983 (01-01-1968-31-12-1983)
    • NL-AlrSA-CGA-2 Archief van de gemeente Almere, 1984-1989 (1984-1989)
    • NL-AlrSA-CGA-3 Archief van de gemeente Almere, 1990-1994 (1990-1994)
     • -1.71 Belasting
     • -1.73 Volkshuisvesting
     • -1.75 Openbare Orde
     • -1.77 Openbare Gezondheid
     • -1.78 Openbare Veiligheid
     • -1.79 Waterstaat
     • -1.81 Verkeer en Vervoer
     • -1.82 Economische aangelegenheden
     • -1.83 Arbeid
     • -1.84 Maatschappelijke Zorg
     • -1.85 Onderwijs, Cultuur
     • -1.88 Ontwikkelingssamenwerking
     • -2.07.1 Instelling, Ontwikkeling, Opheffing
      • 1 Ontwikkeling
      • 2 Grondgebied en straatnaamgeving
       • CGA-3.825 Voorbereiding en besluitvorming voor de plaatsing en verwijderen van de borden ' kernwapenvrije gemeente' (01-01-1982-31-12-1990)
       • CGA-3.19899 Vaststellen straatnaamgeving Almere Stad in 1989-1990 (01-01-1989-31-12-1990)
       • 27147 Huisnummering Almere Stad (1989.01.01-1990.12.31)
       • CGA-3.19901 Vaststellen Wijknaamgeving Almere in 1990 (01-01-1990-31-12-1990)
       • CGA-3.19916 Vaststellen straatnaamgeving Almere in 1991 (01-01-1991-31-12-1991)
       • CGA-3.24626 Vaststellen straatnaamgeving Bos der Onverzettelijken (01-01-1992-31-12-1992)
       • CGA-3.19915 Vaststellen straatnaamgeving Almere in 1992 (01-01-1992-31-12-1992)
       • CGA-3.19902 Vaststellen straatnaamgeving Almere in 1993 (01-01-1993-31-12-1993)
       • CGA-3.19897 Vaststellen straatnaamgeving Almere in 1994 (01-01-1994-31-12-1994)
     • -2.07.2 Betrekkingen met andere lichamen
     • -2.07.3 Economie en rechtspositie
     • -2.07.5 Lichamen, organen, instellingen en functionarissen
     • -2.07.7 Beleidsbepaling
     • -2.07.8 Subsidies en bijzondere activiteiten
     • -2.08 Personeel
    • NL-AlrSA-CGA-5 Bouwvergunningenarchief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (OL ZIJP) (1963-1983)
    • NL-AlrSA-CGA-6 Bouwvergunningenarchief van de gemeente Almere 1984-1993 (1984-1993)
    • NL-AlrSA-CGA-9 Bouwdossiers Gemeente Almere (1994-1998)
   • 2012 bijzondere bestanden van de Gemeente Almere
   • 2013 niet-gemeentelijke archieven
  • 202 collecties


Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™