NL-AlrSA-CGA-1 Archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder Almere, (1968) 1974-1983, 01-01-1968-31-12-1983 (archiefvormer)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:NL-AlrSA-CGA-1
Title:Archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder Almere, (1968) 1974-1983
Creation date(s):1/1/1968 - 12/31/1983
Creation date(s), remarks.:1968 tot en met 1983, met een uitloop naar 1984 en 1985
Level:archiefvormer

Information on extent

Extent:64 meter
Running meters:64.00

Information on context

Name of the creator / provenance:Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

Information on content and structure

Content:Betreft het archief van het bestuursorgaan Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder Almere, verantwoordelijk voor de vorming van de gemeente, voorafgaand aan de instelling van de gemeente Almere op 1 januari 1984. Het is aangevuld met de door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders overgedragen dossiers. Bij bewerking bleken de twee bestanden zodanig met elkaar verweven dat er geen splitsing in archiefvormer heeft plaatsgevonden
Dossiers waarvan de besluitvorming grotendeels heeft plaatsgevonden in de periode t/m 1983, maar pas in 1984 en 1985 zijn gesloten, zijn ook opgenomen in dit archiefblok.
System of arrangement:Basis Archief Code
Classification:Basis Archief Code

Conditions of access and use

Access regulations:Het archief is openbaar met uitzondering van de volgende dossiers: 4286, 13966 t/m 13968, 13970-13971 (beperking tot 1-1-2059); 13973 (beperking tot 1-1-2057); 14611,2006-2, 20762, 24172 (beperking tot 1-1-2034) en 24780 (beperking tot 1-1-2033).
Een groot deel van de dossiers is direct digitaal raadpleegbaar via de internetcatalogus, met uitzondering van de hinderwetvergunningen en de dossiers met bouwtekeningen van (openbare) gebouwen, bruggen, sluizen en dergelijke.

Additional comments

Comments:Bij het gebruik van bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
- VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, Beleidsmatige archief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders Almere, 1974-1983 (NL-AlrSA-CGA-1), inv. nr. …
- VERKORT: SA Almere, Archief ZIJP Almere (CGA-1), inv. nr. …
 

Usage

End of term of protection:12/31/2003
Permission required:None
Physical Usability:Without limits
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL: https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1477673
 

Social Media

Share
 
Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™