NL-AlrSA-CGA-2 Archief van de gemeente Almere, 1984-1989, 1984-1989 (archiefvormer)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:NL-AlrSA-CGA-2
Title:Archief van de gemeente Almere, 1984-1989
Contains also:CGA2 is het beleidsarchief van de eerste vijf jaar Almere, van 1984 tot 1989. Het gaat om 2827 dossiers met daarin een veelvoud aan documenten, die nu bijna allemaal online en fysiek in te zien zijn - slechts op 24 dossiers rust een beperking vanwege privacyoverwegingen.
Creation date(s):between 1984 and 1989
Level:archiefvormer

Information on extent

Extent:74 meter
Running meters:74.00

Information on context

Name of the creator / provenance:Gemeente Almere

Information on content and structure

Content:Interessante dossiers
De meeste dossiers gaan over de normale taken van een gemeente. Ook zijn er veel dossiers over verkoop van grond, realisatie van woningen, scholen, buurthuizen, et cetera te vinden – een kenmerk van een snel groeiende stad. Al deze dossiers samen geven een vrij compleet beeld van de ontstaansgeschiedenis van Almere. Die soms best onstuimig was.
Het begint op 1 januari 1984: de gemeente is een feit. De eerste burgemeester was J.C.J. Lammers en de eerste gemeentesecretaris A.C. van der Vliet. Op 2 januari deed het eerste probleem zich al voor. Op die dag vond de installatie van de 23 leden van de gemeenteraad plaats. Bij 21 van hen ging dit probleemloos. Maar bij twee raadsleden ontstonden er problemen. Het waren de raadsleden van de Centrumpartij. Het vermoeden van schijnverhuizingen was gerezen en hun installatie werd uitgesteld. De Raad van State moest er aan te pas komen. Twee weken later pas konden deze twee hun zetel innemen. De vergadering van 16 januari ging evenwel gepaard met ongeregeldheden en protesten over het toetreden van de Centrumpartij tot de gemeenteraad (dossier CGA-2.20091).

Het kan in Almere
Uit een ander dossier blijkt dat Almere van begin af aan een flexibele gemeente is geweest. Almere had vier wethouders toebedeeld gekregen – behorend bij het toenmalige inwonertal. Burgemeester Lammers bracht op 2 januari 1984, daags na de gemeentewording, een ontwerp-besluit in stemming om maar meteen een extra wethouder aan te stellen, in verband met de te verwachten groei van Almere. Het voorstel werd aangenomen met 15 voorstemmen tegen zes tegenstemmen. De vergadering werd daarna geschorst, om Gedeputeerde Staten de gelegenheid te geven om in te stemmen met dit voorstel. Dat gebeurde. Het kon dus zomaar, staande de vergadering de gemeentewet aanpassen.

Verenigingsleven
Bij de snel groeiende stad hoorde ook een groeiend verenigingsleven. In 1983 waren er maar liefst 23 sportverenigingen die subsidie ontvingen. Hengelsportvereniging Ons Genoegen, die nog altijd bestaat, was een daarvan. (Zie dossier CGA-2.25669).
System of arrangement:Het archief is geordend volgende de Basis Archief Code (BAC).
Classification:Basis Archief Code (BAC).

Conditions of access and use

Access regulations:Een groot deel van de dossiers is direct digitaal raadpleegbaar via de internetcatalogus, met uitzondering van de hinderwetvergunningen en de dossiers met bouwtekeningen van (openbare) gebouwen, bruggen, sluizen en dergelijke.

Additional comments

Comments:Bij het gebruik van bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
- VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, Beleidsmatige archief Gemeente Almere 1984-1989 (NL-AlrSA-CGA-2), inv. nr. …
- VERKORT: SA Almere, Archief Gemeente Almere (CGA-2), inv. nr. …
 

Usage

End of term of protection:12/31/1988
Permission required:None
Physical Usability:Without limits
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL: https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1477674
 

Social Media

Share
 
Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™