NL-AlrSA-FO-91.06 Fotoarchief van Weekblad De Almare, 1984-1994 (archief/collectie)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:NL-AlrSA-FO-91.06
Title:Fotoarchief van Weekblad De Almare
Contains also:Fotoarchief van het voormalige huis aan huis blad De Almare uit Almere bestaande uit fotoafdrukken waarvan een groot deel is gepubliceerd in de krant tussen 1991 en 1994 ter illustratie bij de artikelen die in dit blad verschenen. De foto's uit het archief zijn door diverse fotografen gemaakt.
Creation date(s):1984 - 1994
Level:archief/collectie

Information on extent

Extent:De collectie foto's omvat na bewerking ca. 12.500 archiefbestanddelen, verpakt in ongeveer 50 archiefdozen.

Information on context

Name of the creator / provenance:Weekblad de Almare
Collection period:1984 - 1994
Administration history:Frits Huis kreeg in maart 1975 de opdracht van de hoofddirectie van De Telegraaf om een krant te ontwikkelen voor Almere. Samen met de Almere Post behoorde De Almare tot de eerste kranten die werden verspreid in Almere Haven. In maart 1976 de eerste uitgave van De Almare gepresenteerd. De Almare begon als een abonnementenkrant van uitgever De Telegraaf. De krant werd op verzoek verstuurd naar toekomstige bewoners van Almere. De Almare werd in eerste instantie maandelijks uitgegeven. Pas op 10 april 1978 verscheen deze tweemaal per week. Op de maandag en de donderdag. In het begin werkte Frits Huis als enige journalist/redacteur voor De Almare vanuit huis. Later kreeg de Almare een eigen kantoor aan de Markt in Almere Haven. Medio 1982 werd de huis-aan-huis krant De Almare opgericht. Vanuit de Markt in Almere Haven verhuisde de krant naar het Deventerpad in Almere Stad en tot 30 juni 1983 bestonden beide kranten naast elkaar. Op dat moment stopte de abonnementskrant en ging samen met het Nieuws van de Dag waarin pagina's van de Almare als bijlage werden opgenomen. Op 13 februari 1998 hield het Nieuws van de Dag op te bestaan. De huis-aan-huiskrant De Almare, die inmiddels alleen nog op de woensdag verscheen verhuisde in 1989 naar de Randstand in Almere Stad. In april 2004 verhuisde deze nogmaals naar de Zwenkgrasstraat in Almere Buiten.
Source of transfer:Het fotoarchief van De Almare is in op 1 juni 2012 door uitgeverij Holland Combinatie met een akte van schenking in eigendom overgedragen aan het Stadsarchief Almere.

Information on content and structure

Appraisal and destruction:Na ontvangst is een deel van de foto's verwijderd. Het betreft afbeeldingen voor reclames of promotie, zoals woninginrichting (keukens, badkamers, meubilair), tuininrichting, speelgoed, mode en dergelijke.
New accruals:Op dit moment zijn er ca. 2 archiefdozen ontsloten. In de toekomst zullen de overige 48 dozen stapsgewijs toegevoegd worden.
System of arrangement:De oorspronkelijke 'ordening' was in te delen in 3 categorieën. Eén deel foto's die geordend waren op publicatiedatum van een krant. Dit kunnen edities zijn van De Almare, De Almare Weekend (of opvolger) of een speciale editie (meestal ten behoeve van een evenement). Deze zijn ondergebracht in de enveloppen 1-580. Eén deel dat geordend was op onderwerp (onderwerp is overgenomen in de onderwerpsaanduiding). Deze zijn ondergebracht in de enveloppen 581-632 en tot slot een deel dat bestond uit losse foto's die wellicht uit de vorige categorie komen maar uit de hangmappen en mapjes zijn gevallen waarin deze waren opgeborgen. Deze zijn ondergebracht in de enveloppen 633-652. De envelopnummers komen terug in de code van de foto's.
De code van de foto is als volgt opgebouwd. 001-01 waarvan de 001 voor de envelop staat en de 01 voor de foto zelf.
Na de bewerking, die naast het beschrijven en dateren van de foto erop gericht was om de foto te koppelen aan een gepubliceerd krantenartikel, is er voor gekozen de foto's op basis van jaar van publicatie te rangschikken.
De ordening is nu op jaar van publicatie en vervolgens op kwartaal. Ongedateerde foto's zijn naar onderwerp ingedeeld.

Conditions of access and use

Access regulations:Er zijn geen beperkende voorwaarden met betrekking tot raadpleging. Het archief verkeert in goede staat en is geheel openbaar
Reproduction conditions:Gebruik van het beeldmateriaal dient te geschieden na overleg met het Stadsarchief. Tevens moet de gebruiker zich er van bewust zijn dat er portretrecht kan rusten op de afbeelding. Aangezien de foto’s in de meeste gevallen niet in opdracht van de geportretteerde zijn gemaakt, is vooral artikel 21 van de auteurswet van toepassing. Er zijn echter uitzondering daar waar het de portretten betreft van het college van B&W en raadsleden van de gemeente Almere. In dat geval gelden de artikelen 19 en 20 van de auteurswet .

Het Stadsarchief maar ook de gebruiker dient rekening te houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Informatie die men kan opmaken uit de foto's en uit de metadata dienen niet zo samengebracht te worden dat de identiteit van de persoon of personen openbaar wordt gemaakt, of gemakkelijk te herleiden wordt. Speciale voorzichtigheid is geboden bij foto's die persoonlijk leed verbeelden.

Bij het gebruik van afbeelding en andere bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledige en zonder afkortingen te worden vermeld. Tevens moet de naam van de fotograaf volledige worden genoemd. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, fotoarchief van Weekblad De Almare, 1984-1994 (NL-AlrSA-FO-91.06), inv. nr. …
VERKORT: SA Almere, archief Weekblad de Almare, inv. nr. …

Additional comments

Comments:Citeerinstructie
Bij het gebruik van afbeelding en andere bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledige en zonder afkortingen te worden vermeld. Tevens moet de naam van de fotograaf volledige worden genoemd. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, Fotoarchief van Weekblad De Almare (NL-AlrSA-FO-91.06), inv. nr. …
VERKORT: SA Almere, archief Almare, inv. nr. …

Internal statements

Processing period:2013 - 2015
 

Usage

Permission required:Mogelijke copyright-beperkingen
Physical Usability:Vrij raadpleegbaar (toestand goed)
Accessibility:Geen beperkingen
 

URL for this unit of description

URL: https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1594025
 

Social Media

Share
 
Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™