NL-AlrSA-FO-91.05 Collectie Bob Friedländer, 1979-2002 (archief/collectie)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:NL-AlrSA-FO-91.05
Title:Collectie Bob Friedländer
Contains also:Fotonegatieven
Creation date(s):1979 - 2002
Level:archief/collectie

Information on extent

Extent:80 platte archiefdozen met daarin fotonegatiefvellen
Number:80

Information on context

Name of the creator / provenance:Bob Friedländer
Michelle Friedländer
Administration history:De fotograaf Bob Friedländer, wonende in Almere, groeit op in een klein gezin van drie kinderen. Zijn ouders zijn Duits en omdat zijn vader joods is zijn die in 1937 voor de Nazi’s in Duitsland. Zijn vader duikt tijdens de bezetting onder en overleeft de oorlog. Intussen groeit Bob op bij zijn moeder in Amsterdam-Zuid. Het gezin wordt na de oorlog herenigd. Omdat zijn vader handelsvertegenwoordiger in confectie is gaat Bob in 1954 naar de Vierjarige Handelsschool in Amsterdam. Echter door zijn familie in Berlijn komt hij in de wereld van de fotografie terecht en vestigt zich in 1964 als zelfstandig fotograaf in de Jordaan in Amsterdam. Bob wordt in Amsterdam een bekend sportfotograaf met een grote voorliefde voor Ajax. In 1980 verhuist hij naar Almere en wordt daar de vaste fotograaf van De Almare en is een begrip in Almere. Hij wordt in alles bijgestaan door zijn vrouw Michelle Friedländer.
Bron: www.flevolandsgeheugen.nl, Remco van Diepen

Information on content and structure

New accruals:De totale collectie bestaat uit ca. 80 dozen met fotonegatiefvellen waarvan er op dit moment 9 zijn beschreven. In de loop der tijd zullen er extra beschrijvingen toegevoegd worden.

Conditions of access and use

Access regulations:Er zijn geen beperkende voorwaarden met betrekking tot raadpleging. Het archief verkeert in goede staat en is geheel openbaar
Reproduction conditions:De auteursrechten zijn in zijn geheel en zonder voorbehoud overgedragen aan het Stadsarchief Almere. Gebruik van het beeld materiaal dient dan ook te geschieden na overleg met het Stadsarchief. Tevens moet de gebruiker zich er van bewust zijn dat er portretrecht kan rusten op de afbeelding. Aangezien de foto’s en dus de negatieven in de meeste gevallen niet in opdracht van de geportretteerde zijn gemaakt, is vooral artikel 21 van de auteurswet van toepassing. Er zijn echter uitzondering daar waar het de portretten betreft van het college van B&W en raadsleden van de gemeente Almere. In dat geval gelden de artikelen 19 en 20 van de auteurswet .

Het Stadsarchief maar ook de gebruiker dient rekening te houden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Informatie die men kan opmaken uit de foto's en uit de metadata dienen niet zo samengebracht te worden dat de identiteit van de persoon of personen openbaar wordt gemaakt, of gemakkelijk te herleiden wordt. Speciale voorzichtigheid is geboden bij foto's die persoonlijk leed verbeelden.

Bij het gebruik van afbeelding en andere bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledige en zonder afkortingen te worden vermeld. Tevens moet de naam van de fotograaf volledige worden genoemd. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, Collectie Bob Friedländrt, 1979-2002 (NL-AlrSA-FO-91.05), inv. nr. …
VERKORT: SA Almere, Bob Friedländer, inv. nr. …

Information on related materials

Related material:Stadsarchief Almere heeft een uitgebreide beeldbank met losse foto's die systematisch geordend zijn. In deze systematisch geordende collectie zitten ook foto’s van Bob Friedländer, die eerder zijn verworven. Aanvullend heeft het stadsarchief nog twee collecties van Almeerse fotografen, te weten de collectie Jos Jongerius en de collectie Gert Schutte.

Additional comments

Comments:Citeerinstructie
Bij het gebruik van afbeelding en andere bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledige en zonder afkortingen te worden vermeld. Tevens moet de naam van de fotograaf volledige worden genoemd. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, Collectie Bob Friedländer (NL-AlrSA-FO-91.05), inv. nr. …
VERKORT: SA Almere, archief Friedländer, inv. nr. …

Internal statements

Processing period:2013-2015
 

Related units of description

Related units of description:zie ook:
NL-AlrSA-FO-91.03 Fotoarchief van de Gooi en Eemlander betreffende Almere en Lelystad, 1958-2001 (archief/collectie)
 

Usage

Permission required:Mogelijke copyright-beperkingen
Physical Usability:Vrij raadpleegbaar (toestand goed)
Accessibility:Geen beperkingen
 

URL for this unit of description

URL: https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1585803
 

Social Media

Share
 
Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™