NL-AlrSA-FO-91.03 Fotoarchief van de Gooi en Eemlander betreffende Almere en Lelystad, 1958-2001 (archief/collectie)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:NL-AlrSA-FO-91.03
Title:Fotoarchief van de Gooi en Eemlander betreffende Almere en Lelystad
Creation date(s):1958 - 2001
Creation date(s), remarks.:circa 1977 tot circa 2001, met enkele oudere stukken teruggaand tot 1958
Level:archief/collectie

Information on extent

Extent:5,25 strekkende meter, 42 archiefdozen met daarin 9669 afdrukken op fotopapier en 1034 prints op gewoon papier
Running meters:5.25

Information on context

Name of the creator / provenance:Redactie Gooi- en Eemlander
Administration history:De Gooi- en Eemlander is een regionaal Nederlands dagblad in het Gooi, Soest en Baarn (Eemland). Al vroeg in de ontwikkeling van Almere besteedt de Gooi- en Eemlander aandacht aan gebeurtenissen in en rond deze nieuwe stad in het aangrenzende Zuidelijk Flevoland. Dat leidt vanaf 1 januari 1983 tot de uitgave van Het Dagblad van Almere, een kopblad van De Gooi- en Eemlander met enkele pagina’s plaatselijk nieuws. Het dagblad wordt per 1 januari 2003 opgeheven wegens het geringe aantal abonnees. Het gratis huis-aan-huisblad Almere Vandaag is de opvolger van het Dagblad van Almere, maar wordt gemaakt door een eigen redactie in Almere.
Archival history:Het fotoarchief wordt meer dan 20 jaar bijgehouden door medewerkers van de redactie van de Gooi- en Eemlander. Alle aan de krant geleverde afdrukken worden in het archief opgenomen, waarbij op de achterzijde van de foto essentiële informatie wordt genoteerd als naam van de fotograaf, onderwerp en datum van publicatie. Door de komst van het digitale redactiesysteem rond 2001 stopt men met toevoegen van foto’s aan het archief.
Vanwege ruimtegebrek en veranderend inzicht over waarde en noodzaak van het archief, wordt het fotoarchief van de Gooi- en Eemlander eind 2009 door uitgeverij HDC Media BV afgestoten en geschonken aan verschillende archiefinstellingen: het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum, Archief Eemland te Amersfoort en het Stadsarchief Almere. Het Stadsarchief Almere ontvangt de foto’s van Almere (144 mappen) en Lelystad (6 mappen). Ook de met het fotoarchief verbonden knipseldocumentatie met betrekking tot Almere (523 mappen), Lelystad (21 mappen), Zeewolde (2 mappen) en Flevoland (23 mappen) gaat naar het Stadsarchief Almere.
Source of transfer:Het fotoarchief van de Gooi- en Eemlander is in december 2009 door uitgeverij HDC Media BV met een akte van schenking in eigendom overgedragen aan het Stadsarchief Almere.

Information on content and structure

Appraisal and destruction:De door Stadsarchief Almere ontvangen delen van het fotoarchief zijn integraal overgenomen. Er zijn geen foto's of prints geselecteerd en afgestoten.
New accruals:Er worden geen aanvullingen verwacht.
System of arrangement:Het gehele fotoarchief is toegankelijk gemaakt via een alfabetische plaatsingslijst, gebaseerd op de oorspronkelijke ordening. Hierdoor zijn de foto's geordend op de aanduiding op de oorspronkelijke hangmap, en vervolgens op de onderwerpsaanduiding op de originele enveloppen. De informatie op de achterzijde van de foto's is geheel overgenomen op de plaatsingslijst, zodat het fotoarchief nu tot op het niveau van de individuele foto toegankelijk is.

Conditions of access and use

Access regulations:Er zijn geen beperkingen op raadpleging van de foto's. Vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn sommige foto's echter alleen op het stadsarchief zelf raadpleegbaar en niet via de internetcatalogus.
Reproduction conditions:Op alle foto's berust auteursrecht. Reproductie is daarom alleen toegestaan na toestemming van de rechthebbende(n). Naamsvermelding van de fotograaf is verplicht. Bij het gebruik van bronnen uit dit archief dient de collectie tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
Volledig: Stadsarchief Almere, Fotoarchief van de Gooi- en Eemlander betreffende Almere en Lelystad (NL-AlrSA-FO-91.03), inv. nr. …
Verkort: SA Almere, Fotoarchief Gooi- en Eemlander, inv. nr. …
Language:Nederlands

Toegangen

Finding aids:internetcatalogus Stadsarchief Almere
Collectieoverzicht (samengesteld door Lucas Veeger)

Information on related materials

Originals (existence, storage location):Studio Kastermans in Hilversum heeft de negatieven en digitale bestanden van de geleverde foto's in eigen beheer.
Copies (existence, storage location):niet van toepassing
Related material:De Knipselcollectie Gooi- en Eemlander betreffende Almere, Flevoland, Lelystad en Zeewolde (NL-AlrSA-BI-90.01) bevat de krantenartikelen waar de foto's voor zijn gebruikt. Negatieven van een deel van de foto's zijn te vinden in de collecties van de Almeerse fotografen Jos Jongerius (NL-AlrSA-FO-91.04), Gert Schutte (NL-AlrSA-FO-91.01) en Bob Friedländer (NL-AlrSA-FO-91.05).
Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum en Archief Eemland te Amersfoort beheren delen van het oorspronkelijke fotoarchief van de Gooi- en Eemlander.

Additional comments

Comments:Citeerinstructie
Bij het gebruik van afbeelding en andere bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledige en zonder afkortingen te worden vermeld. Tevens moet de naam van de fotograaf volledige worden genoemd. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, Fotoarchief van de Gooi en Eemlander betreffende Almere en Lelystad (NL-AlrSA-FO-91.03), inv. nr. …
VERKORT: SA Almere, archief Gooi en Eemlander, inv. nr. …

Internal statements

Verantwoording:Voor ontvangst zijn de enveloppen met foto's omgepakt in archiefdozen en doorgestraald ter bestrijding van ongedierte en (sporen van ) schimmels. Daarna zijn de enveloppen op de oorspronkelijke alfabetische volgorde gelegd. De foto's zijn uit de zuurhoudende enveloppen gehaald, genummerd en na digitalisering omgepakt in speciale zuurvrije enveloppen, met een beschermende vel papier tussen elke foto.
De printjes van digitaal aangeleverde foto’s (uit 2000 en later) zijn vanwege de slechte kwaliteit tussen de foto's uitgehaald en apart opgeborgen. Deze printjes zijn niet gedigitaliseerd en als een apart onderdeel van het fotoarchief beschreven en toegankelijk gemaakt. De informatie in het veld Oud nummer is gelijk aan de bestandsnaam waaronder de Gooi- en Eemlander dit bestand destijds heeft opgeslagen. Deze digitale bestanden ziijn niet met het archief meegeleverd.
Processing period:augustus 2011
 

Related units of description

Related units of description:zie ook:
NL-AlrSA-FO-91.01 Collectie Gert Schutte, 1977-2003 (archief/collectie)

zie ook:
NL-AlrSA-BI-90.01 Knipselcollectie Gooi- en Eemlander betreffende Almere, Flevoland, Lelystad en Zeewolde., 1954 (c)-2001 (c) (archief/collectie)

zie ook:
NL-AlrSA-FO-91.04 Collectie Jos Jongerius, 1980-2001 (archief/collectie)

zie ook:
NL-AlrSA-FO-91.05 Collectie Bob Friedländer, 1979-2002 (archief/collectie)
 

Usage

Permission required:Mogelijke copyright-beperkingen
Physical Usability:Vrij raadpleegbaar (toestand goed)
Accessibility:Geen beperkingen
 

URL for this unit of description

URL: https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1524333
 

Social Media

Share
 
Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™