NL-AlrSA-CPA-44 Archief van Belangenvereniging Houdt Haven Groen, 1997-2012 (archiefvormer)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:NL-AlrSA-CPA-44
Title:Archief van Belangenvereniging Houdt Haven Groen
Creation date(s):1997 - 2012
Level:archiefvormer

Information on extent

Extent:0,9 meter; 44 inventarisnummers
Running meters:0.90

Information on context

Name of the creator / provenance:Belangenvereniging Houdt Haven Groen
Administration history:De belangenvereniging Houdt Haven Groen werd op 6 november 1997 opgericht en heeft tot 2012 bestaan. Het doel van de vereniging was het in stand houden van het openbaar groen en het stedenbouwkundig ruimtelijk karakter van Almere-Haven. De vereniging trachtte dit doel te bereiken door onder meer, overleg met de gemeente Almere, kritische beoordeling van bestemmingsplannen, voeren van bezwarenprocedures en het formuleren van alternatieven.
Archival history:Het archief bevat stukken met betrekking tot de oprichting van de belangenvereniging, notulen bestuur, financiën, correspondentie met gemeente Almere over diverse zaken, correspondentie met betrekking tot gevoerde rechtszaken en diverse verkregen documentatie over allerlei beleidsaangelegenheden. Gedeeltelijk was het archief geordend op onderwerp maar ook gedeeltelijk op jaar en daar binnen op onderwerp. Na bewerking, waarbij dubbelen en niet relevante stukken zijn verwijderd, is het archief geinventariseerd en geordend volgens het bij Stadsarchief Almere gebruikelijke schema voor particuliere archieven.Het archief bevatte ook een usb-stick met diverse stukken die analoog niet zijn aangetroffen. Voor zover deze bewaard dienen te blijven zijn ze als pdf’s, bij de desbetreffende inventarisnummers opgenomen.
In 2017 is het archief door een oud-bestuurslid geschonken aan het Stadsarchief.

Conditions of access and use

Access regulations:Het archief is openbaar met uitzondering van inventarisnummer CPA-44.05 en CPA-44.10
Inventarisnummer Einde beperking
CPA-44.05 2087
CPA-44.10 2080

Additional comments

Comments:Citeerinstructie:
Bij het gebruik van bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
- VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, Archief van de Stichting Houd Haven Groen (NL-AlrSA-CPA-44), inv. nr. …
- VERKORT: SA Almere, Houd Haven Groen (CPA-44), inv. nr. …

Internal statements

Verantwoording:H. Lievestro, Archiefburo Lievestro
Processing period:2018
 

Files

Files:
 

Usage

Permission required:None
Physical Usability:Without limits
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL: https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1808346
 

Social Media

Share
 
Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™